تماس با پشتيباني در هنگام دريافت خطا در زمان رزرو
درصورت مواجه شدن باخطاهاي سيستم درزمان رزرو بليت خواهشمند است جهت

پيشگيري از برخي مشکلات قبل از اقدام به خريد مجدد نسبت به چک کردن ايميل اقدام

و با شماره هاي شرکت و يا پشتيباني  تماس و از صادر نشدن بليت اطمينان کامل حاصل فرمائيد . شايان

ذکر است درصورت صادر شدن بليت و خريد مجدد کليه خسارات برعهده خريدارمي باشد .سایر اعلانات