ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن اضطراري 09003037170 / 05137281060 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش خيابان رودکي مجتمع رويا مال طبقه سوم واحد 309شماره تلفن پشتيباني مشهد 05137170 تلفن دفتر کيش 07644481237 مراجعه نمایید.