ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن پشتيبـــانـــي پــــروازهـاي نجـف 09029017170 / پشتيباني هتل و تور 09020037170 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش خيابان رودکي مجتمع رويا مال طبقه سوم واحد 309شماره تلفن پشتيباني مشهد 05137170 تلفن دفتر کيش 07644481237 مراجعه نمایید.