ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن اضطراري 05137170 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش: خيام مجتمع بازار سارينا۱ طبقه سوم واحد ۳۱۵ شماره تلفن 07644468251 مراجعه نمایید.