ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن اضطراري 05137281060 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش: خيابان رودکي مجتمع رويا مال طبقه سوم واحد 309شماره تلفن پشتيباني مشهد 05137170 تلفن دفتر کيش 07644468251 مراجعه نمایید.