راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به بيرجند
شنبه 10 اسفند 288,000
یکشنبه 11 اسفند 241,000
دوشنبه 12 اسفند 273,000
چهارشنبه 14 اسفند 241,000
پنجشنبه 15 اسفند 288,000
جمعه 16 اسفند 273,000
شنبه 17 اسفند 288,000
یکشنبه 18 اسفند 273,000
دوشنبه 19 اسفند 288,000
چهارشنبه 21 اسفند 499,000
پنجشنبه 22 اسفند 288,000
جمعه 23 اسفند 485,000
شنبه 24 اسفند 345,000
یکشنبه 25 اسفند 377,000
دوشنبه 26 اسفند 664,000
چهارشنبه 28 اسفند 545,000
پنجشنبه 29 اسفند 664,000
یکشنبه 3 فروردین 499,000
دوشنبه 4 فروردین 513,000
چهارشنبه 6 فروردین 522,000
پنجشنبه 7 فروردین 513,000
جمعه 8 فروردین 513,000
شنبه 9 فروردین 569,000
دوشنبه 11 فروردین 569,000