انتقال کلیه پروازهای ورودی و خروجی به فرودگاه جدید کیش

احتراماً به اطلاع ميرساند از مورخه یکشنبه 12 آذرماه کلیه پروازهای ورودی و خروجی هواپيمايي چابهار از ترمينال جديد فرودگاه کيش انجام میگردد .

 سایر اعلانات